خوی نگار 52- 51 به زودی منتشر می شود

خوی نگار 52- 51 به زودی منتشر می شود.

خوی نگار 52- 51

در این شماره که 56 صفحه است، بخش دیگری از مطالب به دکتر عباس زریاب خویی اختصاص دارد، از جمله:

- گزارش همایش بزرگداشت

- سخنرانی حجت الاسلام سید رضی موسوی شکوری

- استاد زریاب و سیره نگاری / علی بهرامیان

- خوی دوستی در نامه های دو استاد بزرگ؛ زریاب و ریاحی / دکتر شهریار حسن زاده

از مطالب دیگر ماهنامه:

- گفت و گو با دکتر علی اصغر آریایی

- آبروی کوچه ها / شهید محمد فتحعلیزاده

- نامه ای از دکتر ریاحی در مورد شهباز خان

- گزارش حضور اولریش مارزلف در خوی / خانه فرهنگ و دانش زریاب

- گزارش هایی از همایش بزرگ صعود به کوه اورین / محرم کوشیار، محمد حسن مؤدب و ولی اعرابی

- شهر پیری که جوان است / یادداشتی از توحید مصطفی لو

- یادی از زین العابدین مؤتمن / مرتضی رسولی پور

- خوی در قرن نوزدهم / جبار هنرور

- عطر آبادی / روستای چخماق

- مرور چند آیین از فرهنگ مردم آذربایجان در ماه رمضان / دکتر حمید سفیدگرشهانقی

- شعر سحر اذانی / علی ظفرخواه

- روزه در ادب پارسی / دکتر شهریار حسن زاده

- از چهار گوشۀ آذربایجان / مرتضی مجدفر

- کتابخانه خوی نگار / معرفی چند کتاب

- شصت سال انس با قرآن / گزارشی از محفل قرآنی

- تورکجه حئکایه / ائلات بالاسی / مرتضی مجدفر

و شعرهایی از: حمید واقفی، خلیل برین، احمد علیرضالو ، هوشنگ رحیمی و جبار کریمی

بالا