جشنواره اورین

روز جمعه 16 تیر ماه 96

از طریق خوی فیرورق برگزار می گردد.

همشهریان عزیز در صورت تمایل می توانند راساً در این برنامه شرکت نمایند.

بالا