عکس قدیمی از مردم ارومیه در میدان اصلی شهر منتظر ورود احمدشاه قاجار

عکس قدیمی از مردم ارومیه در میدان اصلی شهر منتظر ورود احمدشاه قاجار  

تاریخ عکس سال ۱۹۱۱میلادی مصادف با ۱۲۸۹خورشیدی

موجود در آرشیو کتابخانه کنگره ایالات متحده آمریکا

بالا