عکس قدیمی دیگر از ورود احمد شاه قاجار به شهر ارومیه

عکسقدیمی از ورود احمد شاه قاجار به شهر ارومیه

تاریخ عکس ۱۹۱۱میلادی مصادف با ۱۲۸۹خورشیدی

موجود در آرشیو کتابخانه گنگره ایالات متحده امریکا

بالا