گزارش تصویری پنجاهمین نشست کتاب خانه زریاب با موضوع کتاب رکابزنان در پی شمس اثر حسن کرمی و با سخنرانی دکتر شهریار حسن زاده

 

 
     
     
بالا