کتاب شرح گلستان به قلم دکتر حسن امین لو توسط انتشارات دارالصفا منتشرخواهد شد

 

آقای دکتر حسن امین لو از اساتید و ادبای نام آشنای کشورمان هستند و ازجمله آثار ایشان شرحی است بر گلشن راز شیخ محمود شبستری که جزء شروح مورد استقبال اهل شعر و ادب و عرفان است.دکتر امین لو به جهت انتساب به یکی از بخش های شبستر به نام وایقان اخیرا کتابی درباره محل زادگاه خود با آن عنوان تالیف کرده است که بسیار خواندنی و تاثیرگذار است.کتاب حاضر دیگر اثر استاد فرزانه بوده که با مقدمه فیلسوف و ادیب معاصر حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر احمد احمدی توسط انتشارات دارالصفا وابسته به مجمع خویی های مقیم استان تهران است که در آینده نزدیک منتشر خواهد شد. گفتنی است دکتر امین لو علاوه بر امتیاز نویسندگی در حوزه ادبیات و تاریخ از پزشگان خدوم و مدیران ارشد وزارت بهداشت درمان و علوم پزشکی است. یکی از سجایای اخلاقی و رفتاری ایشان حل مشکلات مردم در سطح فردی و جمعی است. به عنوان مثال در مشکل ساخت بیمارستان آیت الله خویی در خوی یکی از افرادی که کمک شایانی کرده و وزارت بهداشت را متقاعد نمودند که در مشارکت دولت با خیرین اقدام نماید، ایشان بودند. مسلما ثواب و اجر خدمات پزشکی این بیمارستان در آینده در نامه اعمال این انسان بزرگ نیز ثبت و ضبط خواهد شد. بی تردید مردم قدرشناس خوی این خدمت نوع دوستانه را هرگز فراموش نخواهند کرد.

 

بالا