جشن بزرگ میلاد امام زمان(عج)

سخنران: دکترسید حمید خویی

چهارشنبه ۱۲اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۸صبح الی ۱۲

مکان : تهران - خیابان آذربایجان- تقاطع خیابان کارون - حسینیه خویی ها

بالا