پیام تبریک ترفیع دکتر مرقاتی خوئی

جناب آقای دکتر سید طاها مرقاتی خوئی

ترفیع جنابعالی را به مقام دانشیاری دانشکده حقوق دانشگاه تهران تبریک عرض نموده و از خداوند توفیقات علمی و اجتماعی بیشتری برایتان مسئلت داریم.

 

 

 

هیات امنا و هیات مدیره مجمع خویی های تهران

 

 

بالا