کتابخانه دیجیتالی آیت الله مرقاتی(ره) به زودی در محوطه دانشگاه پیام نور خوی برگزار می شود

کتابخانه دیجیتالی آیت الله مرقاتی(ره) به زودی در محوطه دانشگاه پیام نور خوی با امکان دسترسی به مجلات و کتب علوم اسلامی و علوم انسانی جهت استفاده اساتید و پژوهشگران حوزه و دانشگاه افتتاح خواهد شد.

بالا