معرفی کتاب آیت علم و اخلاق

 

 

 

 

کتاب آیت علم و اخلاق

بیان ویژگی های شخصیتی و اخلاقی آیه الله حاج میرزا خلیل قبله ای خویی (ره)

 

به اهتمام دکتر سید طه مرقاتی خویی

 

 

 

بالا