معرفی کتاب يادگار (جواد موحد)

کتاب یادگار اثر استاد جواد موحد توسط انتشارات دارالصفا (وابسته به مجمع خویی‌های مقیم تهران) منتشر شده است. موضوع این کتاب گرچه عمدتاً شرح خاطرات دوران نوجوانی و جوانی مولف همراه با ترسیم عوامل اثر گذار خانوادگی و محیط زندگی در شهر خوی، فیرورق، شهانق و .... را شامل می‌شود، ولی در حقیقت شرح زندگی خود و خاطراتش را محملی قرار داده که بتواند منظر گسترده، دقیق و عمیق از اوضاع و حوادث زمان خویش را با قلمی شیوا و رسا و لغات و کلماتی که معانی و شمولیت آن‌ها کاملاً حساب شده و محصول سال‌ها تجربه، پژوهش و مطالعه است، به نسل‌های امروزی عرضه کند.

استاد جواد موحد برغم غنای علمی کمتر دست به نگارش برده است و لیکن عشق به پدردانشمند و روحیه‌ی حق‌گزاری، وی را بر آن داشته تا اثر حاضر (کتاب یادگار) را که شرح حال و بیان موقعیت اجتماعی و فرهنگی روزگار حیات آن مرحوم است به رشته تحریر در آورد.

جلد کتاب یادگار اثر استاد جواد موحد

بالا