عکس‌های سید حسن کاوشی از خوی (سری سوم)

عکس‌های سید حسن کاوشی از خوی

در این قسمت سری سوم عکس‌های سید حسن کاوشی از خوی را ارائه می‌دهیم. پیش از این دو آلبوم کامل از سید حسن کاوشی را منتشر کرده‌ایم. در آینده تصاویر دیگری از این عکاس خوش ذوق خویی منتشر خواهیم کرد.

 

بالا