عکس‌های فرهاد قربان‌زاده از اورین (تصاویر)

فرهاد قربان‌زاده

فرهاد قربان‌زاده عکس‌های این مجموعه را در جریان سفر «کارگروه جشنوارۀ اورین خوی» به شهر خوی گرفته است. 

بالا