خوی در قاب تاریخ

 

 

در این قسمت می‌خواهیم تصاویر قدیمی از خوی را به نمایش بگذاریم. بیش‌تر این تصاویر در صفحات رنگی مجله‌ی خوی نگار منتشر شده است. همشهریان عزیز می‌توانند تصاویر قدیمی خود از شهر خوی را با ذکر توضیحات به آدرس info@khoysociety.comبرای ما ارســال کنند تا تصاویر ارسالی را با سایر همشهریان سهیم شویم.

 

 

 

بالا