آیت الله حاج شیخ خلیل قبله‌ای خویی

حقیر خویی

آیت الله حاج‌ شيخ حسن بصيري

نوائی آخوند، ملّا زین‌العابدین

نوائی آخوند، ملّا زین‌العابدین (متوفی 1259 ق)

آیت الله سیّد جعفر مرقاتی خویی

هنرور خويي، شيخ جليل

امام جمعه خویی، میرزا یحیی

میرزا یحیی امام جمعه خویی (1238-1324)

 

بالا