امام جمعه خویی، میرزا یحیی

میرزا یحیی امام جمعه خویی (1238-1324)

 

تحصیلات مقدماتی را در خوی گذراند و برای تکمیل آن به نجف رفت. وی نماینده‌ی انجمن تبریز و یکی از سرشناسان آزادیخواهان بود و به این ترتیب مقام روحانیت را تبدیل به سیاست نمود و در تهران اقامت گزید. در دوره‌ی دوم مجلس در سال 1286 جزء پنج نفر مجتهد طراز اول از طرف مراجع تقلید مقیم نجف، به نمایندگی مجلس انتخاب گردید، این انتخاب، مرتبه و مقام روحانیت و درجه علم ایشان را می‌رساند. در دوره‌ی سوم سال 1293 از تهران به نمایندگی مجلس انتخاب شد، از آن به بعد مجتهد پایتخت و از رجال مؤثر در تحولات مملکتی بود. در اواخر عمر از کارهای دولتی کنار کشید و دفترخانة ثبت اسناد دایر نمود. با اینکه عالم توانا و سیاستمدار روشن‌بینی بود، ولی در عمر خود دست به تألیف نزد. وی در سن 88 سالگی در شهریور 1324 در تهران درگذشت و جنازه‌اش به نجف اشرف منتقل و در وادی‌السلام دفن گردید. (نصیری، عاشرزاده، فرهنگ نام‌آوران خوی: صص 61-59)

بالا