حقیر خویی

حقیر خویی (1285-1318 ق)

 

 

میرزا عبدالوهاب، متخلص به «حقیر» فرزند حاجی غفار، ساکن شهرستان خوی، از شعرای خوش‌طبع و خوش‌ذوق قرن اخیر می‌باشد. او به شغل بزازی اشتغال داشته و از این راه امرار معاش می‌کرده است.اخلاص و علاقة مفرطی به حضرت حسین(ع) داشت. دیوان وی به نام«درّ بی‌نظیر یا دیوان حقیر» در مدایح و مصائب اهل بیت رسالت علیهم‌السلام است. سال فوت مرحوم حقیر در اول دیوانش و کتاب سخنوران آذربایجان 1318ق؛ ولی در بعضی ازمنابع سال 1320ق آمده است.(نصیری، عاشرزاده، فرهنگ نام‌آوران خوی: صص 150-146)

بالا