هنرور خويي، شيخ جليل

 

حاج شيخ جليل هنرور خويي (طاب‌ثراه) يكي از مفاخر علماي خوی است.در سال 1323 ش به مدرسه‌ی علميه‌ی نمازي خوي رفت و به فراگيري علوم ديني اشتغال ورزيد.مقدمات را از مرحوم شيخ علي مجتهدي، مرحوم حاج ميرعلي محدّث و شيخ جابر فاضلي خويي و سطوح فقه و اصول و كلام و هيأت را از آقايان، شيخ عبدالحسين اعلمي، حاج سيدابراهيم علوي و شيخ صادق فرّاهي آموخت و در سال 1337 ش، مديريت مدرسه مزبور را بر عهده گرفت و اين وظيفه، تا سال 1357 ش به طول انجاميد.

وي در اين مدت و تا پايان عمر مباركش به تدريس علوم ديني (رسائل و مكاسب، معالم، قوانين و شرح لمعه) پرداخت و ده‌ها نفر از فضلا و طلّاب را تربيت نمود و همزمان در سه مسجد، در سه نوبت، اقامة نماز جماعت مي‌نمود و خانه اش ملجأ و مأواي مستمندان و محل رفع دعاوي و اصلاح بين‌النّاس بود. وي بام تا شام را يكسره به تدريس معارف اهل بيت، گره‌گشايي از كار مردم، پاسخگويي به مشكلات ديني آنان و ادارة مساجد و مدارس مي‌گذراند و بقيه‌ی اوقات را مصروف مطالعه كتاب هاي مختلف مي‌نمود و از اين رهگذر، در تفسير، تاريخ، حديث و ادبيات عرب و عجم تسلّطي فراوان داشت و همه مطالب را به حافظة خود سپرده بود.

وي به تجديد بناي مساجدي چند، از جمله مسجد سيد يعقوب و مقبره‌ی آخوند نوايي موفق شد و در صدد احداث بيمارستان خيرية 500 تختخوابي آيت الله العظمي خويي برآمد. (نصیری، عاشرزاده، فرهنگ نام‌آوران خوی، ص527)

بالا