دنبلی، حاجی محمد

حاجی محمد دنبلی (سده‌ی سیزدهم‌ ق)

 

حاجی محمد آقا، پسر بزرگ عبدالرّزاق دنبلی، وارث علوم مدرسه‌ای پدر بود. به نوشتة اشتهاردی، در مبادی حال، ترک قیل‌و‌قال و جاه ومال کرده، به اسلوب تجرد و تفرد از ابنای زمان، گوشه‌ی عزلت و عبادت گرفت و توشه‌ی قناعت. با این حال دو پسر محمد آقا، به نام‌های علی و محمود برای تحصیل به فرانسه فرستاده شدند. از جمله آثار ایشان: تفسیر قرآن، شرح دیوان انوری، شرح مشاهیر ملاصدرا. (نصیری، عاشرزاده، فرهنگ نام‌آوران خوی: ص 245)

بالا