آقاسی، محمّد خان

آقاسی، محمد خان « دانش خویی» ( 1296-1379)

محمد خان آقاسی از مشاهیر خوی

آقاسی متخلص به دانش فرزند مرحوم حسن آقاسی در شهر خوی دیده به جهان گشود. در شهرهای خوی و تبریز و تهران در رشتة ادبی تحصیل کرده و سپس به دبیری ادبیات، در دبیرستان‌های شهرهای مزبور مانند مدرسة علوی پرداخت. استاد از اوان جوانی(10 سالگی) شعر می‌سرود. ارادت خاصی به مولا علی وخاندان عصمت و طهارت داشت. بعداز کودتای 28 مرداد به زندان ستمشاهی گرفتار و به مدت سه ماه محبوس بود. حافظه‌ای قوی داشت و خطیبی برجسته و بسیار خوش مشرب بود. مولوی‌شناس زبردستی بود. دکتر محمدامین ریاحی محقق و پژوهشگر نامدار و علی اصغر سعیدی مترجم عالم و توانا، از محضر ایشان کسب فیض نموده‌اند. در طی سال‌های 1368 و 1373 از طرف ادارة کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی و انجمن مشاهیر ایران در سطح منطقه و کشور مجلس بزرگداشت باشکوهی به خاطر تجلیل از مقام شعری و خدمات فرهنگی بیش از نیم قرن استاد در شهرستان خوی برگزار گردید. در سال 1379جان استاد به غروب آمده، مرغ روحش به عالم علوی پرواز کرد ودر جوار آرامگاه مرحوم شیخ نوایی قرار گرفت.(نصیری،عاشرزاده،فرهنگ نام‌آوران خوی:صص38-32)