مؤسسه خیریه معراج نور شیری (منش) میاندوآب

مؤسسه خیریه معراج نور شیری (منش) میاندوآب در زمینه‌ی نگهداری بیماران روانی مزمن فعالیت می‌کند. اطلاعات کامل در مورد این مؤسسه از طریق سایت اینترنتی مؤسسه خیریه معراج نور شیری (منش) میاندوآب قابل دسترسی است.

اطلاعات تماس:

میاندواب کوی بهی ساختمان قدیم بهزیستی مرکز نگهداری بیماران روانی موسسه خیریه معراج نور شیری

اطلاعات تماس

تلفن 2222848-45268164-45267483-45268164-044همراه: 09146564741-09141809179

اسکایپ: meragenour

پست الکترونیک: meragenour@hotmail.com

آدرس سایت اینترنتی مؤسسه خیریه معراج نور شیری

بالا