انجمن صنفي راهنمايان گردشگري استان تهران

در تاريخ سه شنبه هفدهم اردیبهشت ماه 1387، جلسه تأسيس انجمن صنفي راهنمايان گردشگري استان تهران با حضور نماینده وزارت کار و امور اجتماعی برگزار شد. در این جلسه 120 نفر از راهنمايان گردشگري استان تهران شرکت داشتند.

در ابتدا، نماینده وزرات کار و امور اجتماعی درباره مفاد اساسنامه این وزارت‌خانه برای تشکیل انجمن صنفی سخن گفت. سپس وی رسمیت نخستین نشست مجمع عمومی انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران را با دو دستور کار اعلام کرد:

تصویب اساسنامه

انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان.

در ادامه با تشکیل هیأت رئیسه و بازرسان موقت، رأی‌گیری برای تصویب اساسنامه و همچنین انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرسان انجمن صنفی آغاز شد.

از 120 نفر راهنماي گردشگري استان تهران، تعداد 77 نفر  از واجدین شرايط، در رأي‌گیری شرکت کرده و رأی خود را درون صندوق‌ها انداختند.

از طرف وزارت كار و امور اجتماعي، شرط رسمیت یافتن جلسه، حاضر بودن حداقل 50 راهنما اعلام شده بود. آن دسته از حاضرین که دارای لوح گواهي يا كارت راهنماي تور  بودند، می‌توانستند در رأی‌گیری شرکت نمایند.

بر اساس مفاد اساسنامه، انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران دارای 3 رکن اصلی است:

مجمع عمومی (اعضاء)

هیأت مدیره

بازرسان

نکات ذیل نیز از مهم‌ترین مفاد تصویب شده در اساسنامه انجمن صنفی راهنمایان گردشگری تهران است:

اعضاء هیأت مدیره برای مدت سه سال و بازرسان به مدت 1 سال، توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.

اعضاء هیأت مدیره از طریق وزارت کار و امور اجتماعی پیگیر مسایل اعضاء انجمن خواهند بود.

حوزه فعالیت انجمن، استان تهران (به جز شهرستان کرج) است.

در پایان انتخابات پس از شمارش 77 برگه‌ رأی اخذ شده، افراد ذیل به عنوان اعضای هیأت مدیره برگزیده شدند:

محمدحسین یزدانی (رییس هیات مدیره)

زهره عباس زاده (نایب رییس هیات مدیره)

آرش نورآقایی (عضو اصلی و دبیر)

کیانوش محرابی (عضو اصلی هیات مدیره)

علی رجبی (خزانه دار)

شهره جلیلی (عضو علی البدل هیات مدیره)

کامبیز مدنی پور (عضو علی البدل هیات مدیره)

بازرسین منتخب نیز عبارتند از :

ابراهیم مقدم (بازرس اصلی)

مصیب دوانی (بازرس علی البدل)

تغییرات در سه سال: استعفای آقای رجبی و جایگزین شدن آقای مدنی‌پور

مصیب دوانی (بازرس اصلی)

مهرانگیز حاتمی (بازرس علی‌البدل)

اهداف انجمن:

پیگیری رسمی و قانونی حقوق راهنمایان گردشگري از طریق وزارت کار و امور اجتماعی.

ایجاد تعامل با دیگر تشکّل‌های گردشگری همچون آژانس‌های مسافرتی، هتل‌ها و سایر مجموعه‌های مرتبط.

ایجاد زمینه اشتغال برای راهنمایان گردشگري.

انسجام قانونی در تبیین نوع وظایف و فعالیت‌های راهنمايان گردشگري.

مدارک لازم برای عضويت:

راهنمایان گردشگری استان تهران برای عضویت در انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران، لازم است درخواست عضویت خود را به همراه کپی مدارک شناسایی (شناسنامه و کارت ملي)، 4 قطعه عکس جدید، مدارک و سوابق مرتبط با گردشگري، و مبلغ 10.000 تومان به عنوان حق عضویت سالانه، به دفتر انجمن تحويل نمايند.

نتایج انتخاب هیئت مدیره‌ی دوم (اردیبهشت 1390)

تغییر در یک بند اساس‌نامه:

کاهش مدت زمان تصدی اعضای هیئت مدیره از 3 سال به یک سال پس از ارائه نظرات موافق و مخالف، با 80 رأی موافق تصویب شد.

انتخاب اعضای هیئت مدیره:

ابتدا شرایط لازم برای کاندیدا شدن اعلام شد. سپس نفراتی که کاندیدا شدند در 2 دقیقه خود را معرفی کردند و پس از آن برگه‌های رأی توزیع شد.

تعداد آراء:

آرش نورآقائی 96 رأی

کیومرث غفاری 79 رأی

حمید درودیان 75 رأی

فرشاد طهمورثی 64

سیده مهسا مطهر 55 رأی

مهرانگیز حاتمی 43 رأی عضو علی‌البدل

نسرین شهریوری 33 رأی عضو علی‌البدل

مصیب دوانی بازرس اصلی با 69 رأی

زهره عباس‌زاده بازرس علی‌البدل با 25 رأی

 جمع آراء 118 - از میان آراء مأخوذه 6 رأی باطل اعلام شد.

سومین دور انتخابات هیئت مدیره انجمن (اردیبهشت 1391)

با تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران در روز سه‌شنبه مورخ 12 اردیبهشت،‌ انتخابات سومین دوره هیئت مدیره انجمن صنفی برگزار شد. در پایان انتخابات پس از شمارش آراء، افراد ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برگزیده شدند:

آرش نورآقایی (رییس هیئت مدیره)

ژاله ابراهیمی (نایب رییس هیئت مدیره)

حمید درودیان (عضو اصلی و دبیر)

سیده مهسا مطهر (عضو اصلی هیئت مدیره)

فرشاد طهمورثی شال (خزانه دار)

کیومرث غفاری (عضو علی البدل هیئت مدیره)

بابک نعمت پور (عضو علی البدل هیئت مدیره)

بازرسین منتخب نیز عبارتند از :

مریم حصارکی (بازرس اصلی)

مصیب دوانی (بازرس علی البدل)

چهارمین دور انتخابات هیئت مدیره انجمن (اردیبهشت 1392)

با تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران در روز سه‌شنبه مورخ 3 اردیبهشت،‌ انتخابات چهارمین دوره هیئت مدیره انجمن صنفی برگزار شد. در پایان انتخابات پس از شمارش آراء، افراد ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برگزیده شدند:

محمدحسین یزدانی (رییس هیئت مدیره)

ژاله ابراهیمی (نایب رییس هیئت مدیره)

حمید درودیان (عضو علی البدل و دبیر)

اشکان بروج (عضو اصلی هیئت مدیره)

ارژنگ انتصاری (خزانه دار)

امیر روستایی (عضو اصلی هیئت مدیره)

سیده مهسا مطهر (عضو علی البدل هیئت مدیره)

بازرسین منتخب نیز عبارتند از:

فرشاد طهمورثی شال (بازرس اصلی)

ساغر کوهستانی (بازرس علی البدل)

پنجمین دوره انتخابات هیئت مدیره انجمن (خرداد 1393)

با تشکیل مجمع عمومی عادی انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران در روز سه‌شنبه مورخ 20خرداد،‌ انتخابات پنجمین دوره هیئت مدیره انجمن صنفی برگزار شد. در پایان انتخابات پس از شمارش آراء، افراد ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برگزیده شدند:

محمدحسین یزدانی (رییس هیئت مدیره)

آرش نورآقایی (عضو اصلی هیئت مدیره)

ژاله ابراهیمی (نایب رییس هیئت مدیره)

حمید درودیان (عضو اصلی هیئت مدیره)

علی اکبری (عضو اصلی هیئت مدیره و خزانه دار)

دینا چراغوند (عضو علی البدل هیئت مدیره)

بابک نعمت پور (عضو علی البدل هیئت مدیره)

بازرسین منتخب نیز عبارتند از:

ساغر کوهستانی (بازرس اصلی)

امیر روستایی (بازرس علی البدل)

اطلاعات تماس:

تلفن: 09397839327

پست الکترونیکی: info@ttga.ir

آدرس سایت اینترنتی انجمن صنفي راهنمايان گردشگري استان تهران

بالا