جمعيت داوطلبان سبز

جمعيت داوطلبان سبز يك سازمان غيردولتي و غیرانتفاعی طرفدار محيط زيست است. ايده تشكيل جمعيت داوطلبان سبز در پاييز سال 1385 در جمعي كوچك از دغدغه مندان و فعالان محيط زيست که کارنامه سالها فعالیت در این حوزه را داشتند متولد شد و از همان زمان نیز فعاليت هاي اوليه براي تشكيل هيئت موسس، تدوين اساسنامه و همچنين اقدامات قانوني براي ثبت آن آغاز گشت. در نيمه دوم سال 1388 به استناد پروانه صادر شده از سوي وزارت كشور به شماره 111218/83/8/1 و شماره ثبت 23746 در اداره كل ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري، فعاليت رسمي خود را آغاز كرد.

دغدغه اصلي موسسان اين نهاد ايجاد يك سازمان غيردولتي، داوطلبانه، اخلاق گرا و كارآمد در حوزه محيط زيست بوده است.

مطابق اساسنامه هدف از تشكيل جمعيت داوطلبان سبز پاسداری و حمایت از زیست بوم های سرزمین ایران با استفاده از ظرفیت های داوطلبانه است.  تابعيت اين نهاد ايراني بوده و فعاليت آن در سطح ملي و براي مدت نامحدود تعريف شده است.

اركان جمعيت داوطلبان سبز عبارت است از:

        مجمع عمومي اعضا

        هيئت مديره

        مديرعامل

        بازرس

مجمع عمومی متشکل از کلیه اعضاي پيوسته و عالی ترین مرجع تصمیم گیری سازمان است. هيئت مديره كه توسط مجمع عمومي اعضا انتخاب مي شود متشكل از پنج عضو اصلي و دو عضو علي البدل هستند و مديرعامل توسط هيئت مديره انتخاب مي شود. در هر دوره يك نفر به عنوان بازرس اصلي و يك نفر هم به عنوان بازرس علي البدل انتخاب مي شود.

چشم انداز

جامعه ای که رفتارهای محیط زیستی و اخلاق مبتنی بر پایداری محیط زیست در آن گسترش یافته است.

ماموريت

پاسداری و حمایت از زیست بوم های سرزمین ایران با استفاده از ظرفیت های داوطلبانه

ارزش های بنیادین

        پایبندی به اصل صداقت و پرهیز از ناراستی

        داوطلب مداری و مشارکت اجتماعی

        شفافیت و پاسخگویی

        قانون مداری

        استقلال تصمیم گیری ها از منافع سیاسی و اقتصادی دیگران

        پرهیز از رفتارهای خشونت آمیز و ترویج رفتار صلح جویانه

استراتژی ها

        تولید اطلاعات

        ترویج انس با طبیعت

        استفاده از ظرفیت های قانونی

        آموزش

        اطلاع رسانی

        ظرفیت سازی سازمانی

        تلاش برای جلب حمایت اشخاص کلیدی

        اجرای برنامه های نمادین

اصول کار

١- ما بر این باوریم که وجود، حضور و کنش‌گر بودن ظرفیت داوطلبی و فرهنگ عمومی حفاظت از محیط زیست، برای حفظ و پایداری محیط‌زیست در سطح سرزمینی و جهانی، راهبردی و اساسی است.

٢- ما بر این باوریم که داوطلب بودن فقط بر طبق میل شخصی و اراده آزاد و همچنین نبود انگیزه‌های مشخص و بارز مادی و یا انگیزه‌های اجتماعی نامرتبط با اهداف سازمانی امکان پذیر است.

٣- حفظ حیثیت و مفهوم داوطلب بودن همواره در رفتار و رویکرد ما مورد توجه بوده و ما از رفتاری که موجب خدشه به معنای آن شود خودداری می‌کنیم.

۴- ما همواره در ادای سپاس نسبت به فعالیت‌های اعضای داوطلب خویش می‌کوشیم، اما همواره این سپاس را به نمایندگی از جامعه انجام ‌داده و سازمان و یا فردی از سازمان را طرف دین محسوب نمی‌کنیم.

۵- ظرفیت‌سازی برای داوطلبان هیچگاه یکی از اهداف اولیه سازمانی ما نخواهد بود، اما ما همواره به عنوان یک راهبرد اساسی برای نیل به اهداف و آرمان‌های سازمانی به آن توجه می‌کنیم.

۶- ما قائل به اولویت گفتگو و تضارب آرا در هنگام مواجهه با نظرات مخالف هستیم حتی در زمانی که بر مخالفت خویش همچنان پایدار باشیم.

٧- اعضای سازمان ما هیچگاه به خاطر خدماتی که به صورت داوطلبانه برای سازمان انجام‌ داده‌‌اند در آینده از طرف سازمان مورد پرداخت و یا حمایت مالی قرار نخواهند گرفت.

٨- ما از رفتاری که به طور مشخص و قابل پیشبینی موجب به خطر افتادن سلامت و کرامت انسانی افراد شود خودداری می‌کنیم.

٩- ما در صورتی که  انحرافی پایدار و غیر قابل اصلاح در سلامت سازمانی رخ دهد و یا این که  چشم‌انداز حیات سازمانی متضمن منفعت و یا ظرفیتی برای محیط زیست و یا فرهنگ داوطلب‌گرایی نباشد، منافع محیط زیست سرزمین و حفظ اعتبار اجتماعی نهاد‌های مردمی  و همچنین آبروی روحیه‌ داوطلبی را بر حیات سازمانی خود ترجیح داده و به عمر سازمان پایان می‌بخشیم.

١٠- ما برای رسیدن به آرمان‌ها و یا اهداف سازمانی خود هیچ‌گاه مطلب خلاف واقع و یا غلو شده اظهار نمی‌کنیم.

١١- ما در راه نیل به آرمان‌های خود هیچ هم‌پیمان و یا دشمن دائمی نخواهیم داشت.

١٢- ما در راه نیل به آرمان‌های خود هیچگاه دست به خشونت و یا افترا نمی‌زنیم.

١٣- ما همواره استقلال مالی خود را از منافع سیاسی و اقتصادی ولو مثبت و عالم‌المنفعه افراد و نهاد‌های دیگرحفظ خواهیم کرد.

١۴- ما هیچگاه توان سازمانی، توان داوطلبی و همچنین شهرت و اعتبار سازمان خود را در مواردی که مرتبط با اهداف سازمانی ما نباشند، هزینه نمی‌کنیم.

١۵- ما همواره در هنگام طراحی و اجرای برنامه‌ها و ساختارهای سازمانی با تمامی توان سعی می‌کنیم که گرایش داوطلب‌گرایی ما در آن برنامه و یا ساختار به طور برجسته و با الویت‌ بالا، منعکس و قابل مشاهده باشد.

١۶- ما همواره سعی می‌کنیم که در رفتار، نگرش و برنامه‌های محیط زیستی خود به روزترین و مقبول‌ترین دیدگاه‌های علمی را مبنا قرار داده و همچنین قائل به قبول مطلق، همیشگی و بدون تشکیک اظهارات هیچ مرجع علمی نیستیم.

١٧- ما تمام سعی خود را می‌کنیم تا محدودیت‌ها و محذوریت‌های اجتماعی، مانع شفافیت‌ و یا عدم واکنش مناسب ما نسبت به اظهار نظر‌ها، نگرش‌ها و رویکردهای نادرست در مورد محیط زیست نشود اگر چه هیچ‌گاه سکوت خود در

برابر معضلات زیست محیطی را به معنای رضایت خویش نمی‌دانیم.

١٨- ما از شجاعت برای تغییر نگرش‌ها، رویکردها و اظهارات خود در صورتی که بر عدم صحت و یا نامناسب بودن آن‌ها آگاه شویم، برخورداریم.

١٩- ما همواره سعی می‌کنیم تا شفافیت مالی سازمان را تا حدی که موجب خدشه به حریم خصوصی اشخاص و یا آسیب‌پذیری مشخص سازمان نشود همواره رعایت کنیم.

٢٠- ما مشکلات و مسائل محیط زیست را دستاویزی برای رسیدن به اهدافی خارج از حوزه محیط زیست -ولو آن که اهداف مثبتی باشند- قرار نمی‌دهیم.

٢١- ما معتقد به انسجام به صورت سازمان و استفاده از روش‌های مدیریتی و راهبردی مدرن در درون سازمان و گروه خود هستیم و از تبدیل سازمان به یک جمع دوستی و یا هیات غیر رسمی خودداری می‌کنیم.

٢٢- ما همواره بیشترین سعی خود را می‌کنیم تا از لحاظ مادی و مالی به فرد و یا نهاد خاصی مدیون نشویم حتی اگر که ادای آن دین بر ما لازم نباشد. همچنین ما همواره نسبت به سلامت و شفافیت منابع کمک‌های مالی حساسیت داریم.

٢٣- ما به خاطر مدیون بودن مادی و یا معنوی به فرد و یا نهادی، تغییری در اصول و اهداف اولیه خود ایجاد نمی‌کنیم.

٢۴- ما همواره تا پایان حیات سازمان به امکان اثرگذاری مثبت در فرایند‌های اجتماعی تاثیرگذار بر پایداری محیط زیست در سرزمین، معتقد خواهیم ماند.

٢۵- ما همواره تا پایان حیات سازمان به امکان همزیستی هوشمندانه میان توسعه اقتصادی و پایداری محیط زیستی در سرزمین، معتقد خواهیم ماند.

٢۶- ما همواره به طور فعالانه‌‌ای، غیر سیاسی، غیر انتفاعی و غیر دولتی بودن خویش را حقیقی و مستدام می‌داریم.

٢٧- ما همواره معتقد به برابری در امکان داوطلب شدن برای همه افراد بدون توجه به جنسیت، سن، تحصیلات، مذهب، قومیت و دیدگاه سیاسی هستیم.

٢٨- ما از این که به گونه‌ای رفتار کنیم که مخاطبان ما منحصر به قشر متخصص محیط زیست شوند خودداری می‌کنیم.

٢٩- ما از تقابل‌های اجتماعی نامرتبط با اهداف سازمانی خود خودداری می‌کنیم.

٣٠- ما همواره سعی می‌کنیم که عملیات سازمانی ما منعکس کننده اعتقادات زیست محیطی ما باشد.

٣١- ما هیچ‌گاه در طول حیات سازمانی خود، حقوق معنوی هیچ یک از اعضای سازمان را -حتی در صورت عدم ادامه عضویت وی- انکار و یا انتساب به غیر نمی‌کنیم.

٣٢- ما همواره به محدودیت‌های اساسی ظرفیت‌های خود معترفیم و در صورت آگاهی سعی در انکار و یا پنهان‌کردن آن نمی‌کنیم. همچنین ما از ایجاد عامدانه و آگاهانه توقع‌هایی از سازمان در اجتماع و سرزمین، که بیش از ظرفیت سازمان باشد، خودداری می‌کنیم.

٣٣- ما زمین را متعلق به همه مردمان دنیا می‌دانیم و داشتن آگاهی و دغدغه نسبت به مشکلات محیط زیستی در هر نقطه از آن را حق همگان می‌دانیم.

اطلاعات تماس:

پست الكترونيكي:    

         info@greenvolunteers.ir

تلفن:               22963451-021

                     0936-6169333

صندوق پستي:        366-16315

آدرس سایت اینترنتی جمعيت داوطلبان سبز

بالا