معرفی آثار علیرضا ذیحق (تصاویر)

علیرضا ذیحق ع آلف آغ چایلی

عليرضا ذيحق (ع. الف. آغ‌چایلی) نويسنده، شاعر، مترجم و پژوهشگر فرهنگ مردم آذربايجان كه به سال 1338 خورشیدی در خوي متولد شده است، به‌واسطۀ خلق آثار داستاني، از شهرت چشمگيري برخوردار است.

بالا