شعرخوانی حمید واقفی در اورین (ویدئو)

حمید واقفی، شاعر خویی شعر خود را با مطلع «قوی اوجالسین باشین اورین» در دامنۀ کوه اورین خواند. برای دانلود کلیپ شعرخوانی حمید واقفی روی تصویر زیر کلیک کنید. 

کلیپ شعرخوانی حمید واقفی در اورین خوی

بالا