معرفی کتاب موسیقی عاشیق های آذربایجان در حوزه فولکلور

در این اثر، ریشه‌های تاریخی و فرهنگی موسیقی عاشیقی و فرایند شکل‌گیری و تکامل آن در طول زمان بررسی و در سه فصل با عناوین: کلیات هنر عاشیقی، ادبیات عاشیقی و موسیقی عاشیقی آمده است.

این کتاب، عاشیق‌های آذربایجان را هنرمندانی معرفی کرده است که در شاعر، آهنگسازی، نوازندگی، خوانندگی و داستان‌سرایی استاد و با ساز و آواز، اشعار و داستان‌هایشان در غم و شادی مردم شریک هستند.

در مقدمه کتاب آمده است: عاشیق هنرمندی است که یک تنه تار و پود فرهنگ ملی و بومی قوم خود را در هم تنیده و از آن جامه‌ای فاخر پدید آورده است که با گذشت زمان، محافل علمی و آکادمیک جهان بیشتر به اهمیت آن پی می‌برند.

منبع: ماهنامه خوی نگار

بالا