معرفی کتاب مرجع اعلی سيد ابوالقاسم خويي زعيم حوزه علميه (دكتر طراد حمادة/ ترجمه دكتر علي اسودي)

مراسم رونمایی از این کتاب روز پنجشنبه 23 آذرماه توسط خانه دانش و فرهنگ زریاب در دانشکده علوم قرآن و حدیث خوی مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. این کتاب از سوی انتشارات دارالصفا وابسته به مجمع خویی‌ها منتشر شده است.

بالا