محمدعلی احمدزاد

محمدعلی احمدزاد اصل، فرزند یدالله در سال 1342 در شهر خوی زاده شد. زمینه‌ی اصلی فعالیت اقتصادی وی فعالیت در عرصه‌ی سرمایه‌گذاری است. احمدزاد از اعضای هیئت مدیره و هیئت امنای مجمع خویی‌های مقیم استان تهران است. برای ارتباط با او می‌توانید از طریق آدرس پست الکترونیکی وی اقدام کنید:

m_ahmadzad@yahoo.com

m.ahmadzad@khoysociety.com

بالا