سعید مالکی

سعید مالکی فرزند بهمن در سال 1342 در شهر خوی متولد شد. فعالیت اقتصادی او فروش و عرضه‌ی پارچه‌ی رومبلی و تولید مبلمان است. برای ارتباط با این عضو هیئت مدیره‌ و هیئت امنای مجمع خویی‌های مقیم استان تهران می‌توانید با ایمیل شخصی او ارتباط برقرار کنید:

saeid1342m@yahoo.com

s.maleki@khoysociety.com

بالا