معرفی اعضای هیئت مدیره

 

 

هیئت مدیره‌ی مجمع مرکب از 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل است. جلسات هیئت مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا معتبر خواهد بود. شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا 3 جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود. دعوت از اعضای هیئت مدیره می‌بایست حداقل 2 روز قبل از تشکیل جلسه به‌صورت قانونی انجام پذیرد. در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیئت مدیره یا بازرس عضو علی‌البدل برای مدت باقی‌مانده هیئت مدیره یا بازرسی به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود. در صورتی که تعداد هیئت مدیره یا بازرسی به هر دلیل کم‌تر از تعداد اعضای اصلی شود و ورود اعضای علی‌البدل نیز موجب تکمیل آن نشود مجمع عمومی حسب مورد به‌صورت عادی یا عادی به‌صورت فوق‌العاده جهت تکمیل تعداد باقی‌مانده اعضاء برگزار خواهد شد.

هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که به‌طور مرتب و حداقل هر ماه یک بار تشکیل می‌شود بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد. اعضای هیئت مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می‌دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه‌دار انتخاب خواهند کرد، حدود اختیارات آن‌ها را اساس‌نامه‌ی مجمع یا آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید، مشخص می‌کند.  هیئت مدیره در هر موقع می‌تواند افراد فوق‌الذکر را از سمت های مذکور عزل کند. هیئت مدیره در صورت لزوم می‌تواند سمت‌های دیگری برای سایر اعضا هیئت مدیره تعریف نماید. هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد برای دوره های بعدی بلامانع بوده همچنین هیئت مدیره موظف است حداکثر 3 ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادی امناء به‌منظور انتخابات هیئت مدیره جدید دعوت کند. هیئت مدیره قبل از درج آگهی موظف است دستور و زمان برگزاری مجمع را به تأیید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل 10 روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه‌ی انتخابات را به مراجع ذیربط و ذیصلاح اعلام خواهد نمود.

هیئت مدیره نماینده‌ی قانونی مجمع بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه بشرح ذیل است: حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول؛ رسیدگی به حساب‌ها، پرداخت دیون و وصول مطالبات؛ اجرای مصوبات مجامع عمومی؛ افتتاح حساب در بانک‌ها طی انجام تشریفات قانونی؛ تعقیب جریانات قضایی و اداری و ثبتی در کلیه‌ی مراحل قانونی در محاکم؛ تعیین وکیل؛ تعیین حکم و عزل آن؛ قطع و فصل دعاوی از طریق سازش (مصالحه)؛ و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که براساس اساس‌نامه به هیئت مدیره واگذار شده است.

به‌طور کلی هیئت مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می‌باشد پس از تصویب مجمع به‌نام مجمع خویی‌های مقیم استان تهران انجام دهد. جز درباره‌ی موضوعاتی که به‌موجب مفاد این اساس‌نامه اخذ تصمیم و اقدام درباره‌ی آن‌ها در صلاحیت خاص هیئت امناء است، هیئت مدیره کلـیه‌ی اخـتیارات لازم بـرای اداره‌ی امـور مشـروط به رعـایت حـدود اهـداف و اساس‌نامه را دارا می باشد. هیئت مدیره پس از تصویب می تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه های جاری مجمع تا مبلغ 500.000.000 ریال بدون تصویب مجمع عمومی رأساً اقدام کند.

 

در ادامه اعضای هیئت مدیره مجمع خویی‌های مقیم تهران را معرفی خواهیم کرد:

 

 

 

 

سیّد طه مرقاتی خویی 

مرقات-
 

محمّدعلی انصاریان

 محمدعلی انصاریان مدیرعامل مجمع خویی ها
 

علی فتح‌الله‌زاده خویی

 فتحازاده
 

محمّدعلی احمدزاد اصل

 محمدعلی احمدزاد اصل عضو هیئت مدیره و هیئت امنای مجمع خویی های مقیم استان تهران
 

محمّد سردارلو

 sardarooo
 

سعید مالکی

 سعید مالکی
 

نازیلا چرخ‌گری

 Ax

 

 

بالا