محسن اخروی

محسن اخروی فرزند اردشیر بازرس هیئت مدیره و از اعضای هیئت امنای مجمع خویی‌های مقیم استان تهران است که در سال 1341 در پایتخت متولد شده است. وی در زمینه‌ی مواد غذایی و ارز فعالیت می‌کند. از فعالیت‌های فرهنگی او نیز می‌توان به سابقه‌ی فعالیت در حوزه‌های آموزشی و امور تربیتی اشاره کرد. شما می‌توانید از طریق این آدرس ایمیل با محسن اخروی در تماس باشید:

okhravimohsen@yahoo.com

بالا