محمدعلی احمدزاد اصل

محمدعلی احمدزاد اصل، فرزند یدالله در سال 1342 در شهر خوی زاده شد. زمینه‌ی اصلی فعالیت اقتصادی وی فعالیت در عرصه‌ی سرمایه‌گذاری است. احمدزاد از اعضای هیئت مدیره و هیئت امنای مجمع خویی‌های مقیم استان تهران است. برای ارتباط با او می‌توانید از طریق آدرس پست الکترونیکی وی اقدام کنید:

m_ahmadzad@yahoo.com

m.ahmadzad@khoysociety.com

بالا