جواد اسمعیل‌لو

جواد اسمعیل‌لو فرزند حسن در سال 1339 در شهرستان خوی زاده شد. حوزه‌ی فعالیت اقتصادی این عضو هیئت امنای مجمع خویی‌های مقیم استان تهران، تابلوهای برق صنعتی است که مدیریت یکی از همین مجموعه‌های صنعتی بر عهده‌ی اوست. از طریق این آدرس ایمیل می‌توانید با او در ارتباط باشید:

Azarswitch_co@yahoo.com

بالا