علی‌اکبر دانش

علی‌اکبر دانش، فرزند سلطان‌علی در سال 1323 در خوی متولد شد. او در زمان‌های گذشته شهردار خوی بود. دانش عضو هیئت امنای مجمع خویی های مقیم استان تهران، عضو انجمن صنفی آموزشگاه‌های زبان شهر تهران، عضو شورای هماهنگی مراکز آموزشی و مؤسس و صاحب‌امتیاز یکی از مراکز زبان شهر تهران است. ایمیل علی‌اکبر دانش پل ارتباطی همشهریان با ایشان خواهد بود:

a_a_danesh@daneshlanguage.com

بالا