میرسعید ستاری‌زاده

میرسعید ستاری‌زاده فرزند میرمهدی در سال 1339 در خوی متولد شد. فعالیت اصلی اقتصادی او ساخت و ساز است. ستاری‌زاده عضو هیئت امنای مجمع خویی‌های مقیم استان تهران و از بازرسان هیئت مدیره است. برای ارتباط با وی می‌توانید به این آدرس ایمیل بزنید:

S09121085830@gmail.com

بالا