محمد سردارلو

محمد سردارلو فرزند مرتضی در سال 1335 در شهرستان خوی متولد شد. فعالیت در امور صرافی زمینه‌ی اصلی فعالیت اوست. برای ارتباط با این عضو هیئت مدیره و هیئت امنای مجمع خویی‌های مقیم استان تهران می‌توانید با ایمیل شخصی او ارتباط برقرار کنید:

mohammad.sardarlu@gmail.com

m.sardarou@khoysociety.com

بالا