مهدی کسایی

مهدی کسایی فرزند محمدعلی در سال 1338 در خوی متولد شد. او از سوابق و فعالیت‌های اقتصادی او می‌توان به مدیریت هتل اشاره کرد. کسایی عضو هیئت امنای مجمع خویی های مقیم استان تهران است. آدرس پست الکترونیکی کسایی از این قرار است:

mehdikasaie38@gmail.com

بالا