محمدصالح نبی‌زاده اصل

محمدصالح نبی‌زاده اصل در سال 1334 در شهرستان خوی زاده شد. پدر او اسماعیل نام دارد. او مهندس عمران است و از سال‌های 1361 تا 1385 پیمان‌کار ساختمانی بود. در حال حاضر نیز رئیس هیئت‌مدیره‌ی یک کارخانه‌ی سیمان در خوی و از اعضای هیئت امنای مجمع خویی های مقیم استان تهران است:

saleh_nabizadehasl@yahoo.com

بالا