رسالت مجمع خویی های مقیم استان تهران

رسالت مجمع خویی‌های مقیم استان تهران به‌عنوان یک سازمان مردم‌نهاد ایجاد موقعیت‌هایی است که به‌واسطه‌ی آن بتوان زمینه‌های رشد، توسعه، عمران و آبادانی شهر خوی را فراهم ساخت. مجمع خویی‌های مقیم تهران مانند سایر سازمان‌های مردم‌نهاد به اصول سه‌گانه‌ سازمان‌های مردم نهاد یعنی «غیر دولتی»، «غیر سیاسی» و «غیر انتفاعی بودن»  خود پایبند است.

فلسفه‌ی وجودی مجمع خویی‌های مقیم استان تهران، افزایش سرمایه‌ی اجتماعی میان خویی‌ها، تقویت روحیه‌ی اعتماد متقابل در میان همشهریان، ایجاد شبکه‌های ارتباطی برای انجام فعالیت‌های جمعی در مسیر توسعه، و به‌طور کلی استفاده از برآیند نیروها در مسیر نیل به اهداف توسعه است. بیانیه‌ی مأموریت مجمع خویی‌های مقیم استان تهران را در یک کلام می‌توان فرصت‌سازی برای استفاده‌ی بهینه از نیروهای جمعی عنوان کرد که با توجه به فعالیت‌های چند سال اخیر، این هدف در حال حاضر یکی از وظایف اصلی این مجمع می باشد.

بالا