چشم‎ انداز مجمع خویی‌های مقیم استان تهران

مجمع خویی‌های مقیم استان تهران برای رسیدن به آرمان‌های خود بر استفاده از ظرفیت‌های شبکه‌های اجتماعی و پتانسیل‌های فعالان خویی تکیه نموده و کوشش می‌کند با اتکا و اتصاف به ارزش‌هایی مانند بهره‌مندی از خرد جمعی، روحیۀ انتقادپذیری، تشریک مساعی و التزام به باورهای دینی و میهنی، چشم‌انداز آینده‌ی خود را در میل به پیشرفت؛ ایجاد آمادگی ذهنی برای تغییر در مسیر آبادانی و عمران؛ و رسیدن به وضع مطلوب می‌داند.

رسیدن به این چشم‌انداز بدون مشارکت فرد فرد خویی‌هایی کار بسیار دشواری است. چشم‌انداز آرمانی مجمع خویی‌های مقیم استان تهران در کاستن از مشکلاتی مانند بیکاری، فقر، توسعه‌نیافتگی، کم‌انگیزگی، و مسائلی از این دست تعریف می‌شود که امید است با یاری تک‌تک خویی‌های در اقصی نقاط ایران و سایر کشورها، گامی در جهت نیل به این مسیر برداشته شود.

بالا